Vánoční sbírka

Sbírka pro Fouska – Sdružení na ochranu zvířat o.s.

… na pomoc opuštěným a týraným kočičkám

Co kromě hladících rukou a domova potřebují? Stelivo, konzervy, granule, dobroty atd…

Kam s tím? Na MÚ Hrob popř. volejte 723 489 796

Děkujeme, kočky!

                                                                                                                                                                Plakát zde: OU Hrob

Přednáška

Třetí přednáška z cyklu tří
Na téma „400 let výročí zboření kostela v Hrobu“

ThDr. Helena Smolková, ThD.

Podtitul „Třicetiletá válka a lidé“

Příčiny evropského konfliktu, jednotlivé etapy „velké války“ z hlediska  jejích aktérů, ale také dopad válečného běsnění na život prostého obyvatelstva.

Úterý 12. 12. od 17.00 hod.

V Informačním + volnočasovém a spolkovém centru města Hrob

Vstupné 30Kč

 

Přednáška

Přednáška

K tématu 400 let výročí zboření kostela

Historik PhDr. Jiří Wolf

„Rekatolizace v Krušných horách v 17. a 18. století – doba temna anebo vrchol regionální kultury?“

V úterý 28. 11. od 17.00 hod.

V Informačním + volnočasovém a spolkovém  Centru města Hrob

Vstupné 30Kč

 

Workshop

Zveme Vás na ruční dílnu Lenky Hozákové

Vánoční věnce

Vytvořte si vlastní originál a seznamte se

V pondělí 20. 11. 2017 od 18.00 hod.
V prostorách Informačního + volnočasového a spolkového centra města Hrob

Vstupné 30 Kč + 100 Kč na materiál