Vánoční sbírka

Sbírka pro Fouska – Sdružení na ochranu zvířat o.s.

… na pomoc opuštěným a týraným kočičkám

Co kromě hladících rukou a domova potřebují? Stelivo, konzervy, granule, dobroty atd…

Kam s tím? Na MÚ Hrob popř. volejte 723 489 796

Děkujeme, kočky!

                                                                                                                                                                Plakát zde: OU Hrob

Přednáška

Třetí přednáška z cyklu tří
Na téma „400 let výročí zboření kostela v Hrobu“

ThDr. Helena Smolková, ThD.

Podtitul „Třicetiletá válka a lidé“

Příčiny evropského konfliktu, jednotlivé etapy „velké války“ z hlediska  jejích aktérů, ale také dopad válečného běsnění na život prostého obyvatelstva.

Úterý 12. 12. od 17.00 hod.

V Informačním + volnočasovém a spolkovém centru města Hrob

Vstupné 30Kč

 

Adventní koncert

BRIXIHO KOMORNÍ SOUBOR TEPLICE

Rozezní pánové dirigenti Zdeněk Pavlovský a Vratislav Řezáč
Varhanám vdechne život Mgr. Jan Valta
Sólově se představí Jana Šťástková, Simona Hájková,
Pavel Petr a Miloslav Gloser

V soboru 9. 12. 2017 od 17.00 hod.

Kostel sv. Barbory, Tržní nám., Hrob