NOC KOSTELŮ

srdečně Vás zveme na Noc kostelů i u nás.

Program:

začátek v 18.00 hod. u kostela Vzkříšení
úvodním slovem pana starosty
následně krátká modlitba a požehnání večeru z úst
faráře Bohdana Slámy z CČSH
duši pohladí zpěv Barborky ústy dětí ze ZŠ
kostel bude otevřen do 20.00 hod.

Po zahájení bude možnost nahlédnout do otevřené
kapličky na Královské výšině, která bude zpřístupněna do 20.00 hod.

Sice uzavřené avšak slavnostně osvětlené budou kapličky
v Křižanově u památných lip

a kaplička sv. Prokopa ve Verneřicích.

Závěr večera bude nasvícení základů kostela svícemi
a koncert pod širým nebem a v jeho středu.
Hrát bude Olgoi Barboj trio od 20.00 hod.
brazilská hudba – choro v podání Igor Barboi akordeon,
Martin Herbst kytara, Vojtěch Čermák violoncello
Doporučujeme vzít si s sebou něco na sezení pléd, deku pokud by počasí mělo být stále stejně chladné.

Soutěž pro děti spojená s Nocí kostelů: