Kurzy 2020/2021

Zpěv
pondělí 16.30 18.00 – budova družiny ZŠ

Keramika

úterý
I. skupina 16.00 – 17.30 hod.
II. skupina 17.40 – 19.10 hod
obě skupiny probíhají v budově družiny ZŠ

Angličtina 

úterý
I. skupina 15.15 – 16.00 hod.
II. skupina 16.00 – 16.45 ho
dorost 17.00 – 18.00 hod.

Němčina

sudé úterý a lichá středa 18.00 – 19.00 hod.
Lektorka má ještě volnou kapacitu, je možnost nastavit individuální hodinu s dojezdem lektora domů, anebo vytvořit novou skupinu, příprava na certifikaci aj… volejte pište.

Start 38. týden tzn týden od 14. 9. 2020
Konec před Vánocemi 51. týden tzn od 14. 12. 2020
a opětovný start od 1. týdne tzn. od 4. 1. 2021
Neprobíhají o jarních ani jiných prázdninách, svátcích
a volnech.
Kurz můžete vyzkoušet po nahlášení zájmu na infocentrum@mestohrob.cz / 725 061 242 / popř. osobně
v Infocentru a následném vyplněním závazné přihlášky
a formuláře na Ochranu osobních údajů.

Kurzovné
Angličtina / děti 800 Kč
Keramika / děti / včetně materiálu 1.300 Kč
Zpěv / děti 1.000 Kč
Angličtina / dospělí 1.900 Kč
Němčina / dospělí 1.900 Kč

Přihláška ke stažení zde: Přihláška_kurzy_20_21

GDPR – ochrana osobních údajů – formulář ke stažení
– děti zde: Subjekty údajů_citlivé údaje_děti
– dospělí zde: Subjekty údajů_citlivé údaje_dospělí
– lektoři a přednášející zde: Subjekty údajů_citlivé údaje_lektor_přednášející

Kurzy 2019/2020

 Kurzy poběží do 13. 12. 2019 a opětovně začnou 13. 1. 2020,
školní rok končíme 12. 6. 2020

Kurzy nejsou plánovány:
přes podzimní prázdniny
úterý 29. 10. a středa 30. 10.
a jarní prázdniny 2. 3. – 8. 3. 2019

Dokumenty ke stažení

Přihláška ke stažení zde: Přihláška_kurzy_19_20

GDPR – ochrana osobních údajů – formulář ke stažení
– děti zde: Subjekty údajů_citlivé údaje_děti
– dospělí zde: Subjekty údajů_citlivé údaje_dospělí
– lektoři a přednášející zde: Subjekty údajů_citlivé údaje_lektor_přednášející

Částky:
Keramika děti / včetně materiálu / 975 Kč z důvodu pozdního startu je částka kurzovného snížena
Němčina dospělí 1.700 Kč
Zpěv – Sbor Barborka 1.000 Kč
Angličtina děti 1.000 Kč / dospělí 1.400 Kč
Výtvarné styly děti včetně / včetně materiálu / 1.900 Kč

Platit můžete hotově v centru anebo na účet:
č. ú. 19-1060451369/0800, v. s. 21112141, poznámka: za koho, jaký kurz a jaké období,
např: Jarda Kužel, keramika + materiál , za celý, 1/2, 1/3 rok

Platit kurzovné za druhé pololetí prosíme do 15. 1. 2020

2018/2019

Dokumenty ke stažení

Přihláška ke stažení zde: Přihláška_kurzy18_19

GDPR – ochrana osobních údajů – formulář ke stažení
– děti zde: Subjekty údajů_citlivé údaje_děti
– dospělí zde: Subjekty údajů_citlivé údaje_dospělí
– lektoři a přednášející zde: Subjekty údajů_citlivé údaje_lektor_přednášející

A nově i jóga

Kurzy a kurzovné 
školní rok 18/19

Němčina dospělí 1500,-Kč / čtvrtek 16.30 – 17.30 hod.  Pozastaven!

Němčina skupina kombinovaná děti 900,- Kč a dospělí 1500,-Kč / lichá stř. 16.30 – 17.30 hod. a sudé úterý 15.00  16.00 hod.   Stále se můžete přihlašovat, není naplněna kapacita!

Angličtina dorost 1500,-Kč / úterý 17.00 – 18.00 hod. Stále se můžete přihlašovat, není naplněna kapacita!

Angličtina děti 900,-Kč / úterý prťata A 15.15 – 16.00 a prťata B 16.00 – 16.45 hod. Volné jedno místo ve skupině prťata A!

Parkour – děti **1350,-Kč /  úterý 15.30 – 17.00 hod. Stále se můžete přihlašovat, není naplněna kapacita!

Příprava na uměleckou školu 1350,-Kč / pondělí 16.00 hod. – 17.30 hod. Pro nezájem zrušeno!

Street art – děti 1350,-Kč / pondělí 17.30 – 19.00 hod. Stále se můžete přihlašovat, není naplněna kapacita!

Street art – materiál na osobu a rok 300,-Kč Stále se můžete přihlašovat, není naplněna kapacita!

Výtvarné techniky – dospělí 2250,-Kč / pátek 17.00 – 18.30 hod. Pro nezájem zrušeno!

Ruční dílny – rodič + dítě * 1650,-Kč / pátek 15.30 – 17.00 hod. Pro nezájem zrušeno!

Ruční dílny – rodič + dvě děti * 1850,-Kč / pátek 15.30 – 17.00 hod. Pro nezájem zrušeno!

Keramika – děti 1350,-Kč / úterý 1. skupina 16.00 – 17.30 hod. a 2. skupina 17.30 – 19.00 hod.  Volné pouze jedno místo v každé skupině!

Keramika – dospělí 2250,-Kč / úterý 18.30 – 20.00 hod.  Pro nezájem zrušeno!

Keramika – materiál na osobu a rok 300,- Kč

Sbor Barborka  – 1350,-Kč / úterý 14.00 – 16.00 hod. Stále se můžete přihlašovat, není naplněna kapacita!

Gymnastika a všestrannost v jednom – 900,-Kč / Toho času bez spolehlivého lektora –  dočasně zrušeno!

Klavír – děti částku upřesníme po schválení radou / středa anebo čtvrtek, časově individuálně. Můžete se přihlašovat!

Případné změny v rozvrhu včas upřesníme.

*Částku za materiál si určuje lektor a je placena přímo jemu
** S kurzem se pojí platba členských příspěvků Sokolu, částky si vybírá a určuje tato organizace sama

A jak kurzy fungují?

KURZY ZAČÍNAJÍ ŘÍJNEM

– podrobné informace od 14. 9. v „Centru“ a na jeho webu

– KURZOVNÉ stanoveno na období školního roku
– možno hradit čtvrtletně = 1/3 z částky, pololetně = 1/2 z částky anebo na celý rok
– hotově v „Centru“ anebo bankovním převodem 
– se nevrací, vratné je pouze v případě zrušení kurzu, dlouhodobé nemoci, úrazu a jiných nepředpokládaných a závažných důvodů a to pouze na základě žádosti

– NEODCHOZENÉ HODINY z důvodu nepřítomnosti lektora, organizačních problémů budou v plném rozsahu nahrazeny a tyto změny dle aktuálních možností včas ohlášeny

– ZAHAJOVACÍ HODINA každého kurzu bude k nahlédnutí a vyzkoušení, ovšem je nutno se na ní PÍSEMNĚ PŘIHLÁSIT
(děti se souhlasem zákonného zástupce), přihlášku zaslat emailem popř. osobně odevzdat v „Centru“, na základě přihlášky bude zájemce zapsán na docházkovou listinu úvodní hodiny, kdo nebude přihlášen, nebude mít na hodinu přístup

– Kurzovné = ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA, musí být prokazatelně uhrazeno před první regulérní hodinou, tak aby mohl být návštěvník kurzu včas zanesen na docházkovou listinu a byl tudíž na hodinu vpuštěn

– kurzy se otevírají pouze při MINIMÁLNÍM POČTU pěti zájemců 

č. ú. 19-1060451369/0800, v. s. 21112141, poznámka: za koho, jaký kurz a jaké období např. Jarda Kužel, parkour, za rok (popř. za 1/2, za 1/3)

Začátky kurzů a kurzovné v novém roce 2018:

Angličtina 9. 1. úterý, kurzovné do 12.6. 2018 – 570 Kč děti a 950 Kč dospělí

Němčina 9. 1. úterý, kurzovné do 12. 6. 2018 kurz sudý a lichý týden – 660 Kč děti a 1100 Kč dospělí, kurz od 19 hod. – 600 Kč děti a 1000 Kč dospělí

Zpěv – sbor Barborka 10. 1. středa, kurzovné do 13. 6. 2018 – 690 Kč

Jóga  10. 1. středa, kurzovné do 13. 6. 2018 – děti 600 Kč a 1500 Kč dospělí

Keramika 16. 1. úterý, kurzovné do 12. 6. 2018 – 855 Kč + příspěvek na materiál 260 Kč 

Street art 31. 1. středa, kurzovné do 13. 6. 2018 – 1080 Kč, NOVĚ ZKUSÍME výtvarné dílny pro dospělé středa 16.30 – 18.30 START JEŠTĚ BUDEME AVIZOVAT!

Parkour startuje již 22. 2., kurzovné do 28. 5. 2018 510 Kč, NOVĚ rozdělen na dvě skupiny A, 15.30 – 16.30 hod. a B, 16.30 – 17.30 hod., rozdělení je z kapacitních důvodů tělocvičny a lektora, děti si mohou vybrat skupinu dle času a kamarádů, omezený počet pak může navštěvovat obě skupiny (= kurzovné dvojnásobné) ovšem pouze při max. počtu 12 dětí na skupinu, tzn. šanci výběru má dříve přihlášený. Zároveň vybíráme členské příspěvky Sokola na rok 2018.

Prosím dejte nám vědět svůj zájem a způsob úhrady. Platit je možno hotově v centru anebo převodem č.ú. 19-1060451369/0800, v.s. 21112141, do poznámky: jaký kurz a za koho, např. Parkour – Novotný Jan.

Nabídka nových kurzů pro školní rok 2017/2018

Street art

Lektorka Viktorie Čumpelíková

= výtvarné umění vytvářené na veřejných místech („street“ = ulice), děti se učí stylům výtvarného umění a to zejména těm na které se ve škole nedostane. Kurz podpoří estetické cítění, originalitu, vlastní umělecký projev a sebeuvědomění. Kurz může sloužit jako přípravka na střední uměleckou školu. Vyvrcholením kurzu bude trvalá výstava v ulicích, nechte se překvapit. Lektorka Viktorie Čumpelíková je studentka umění na UJEP s praktickými zkušenostmi.

Detaily jsme již domluvily. Kurz tedy může odstartovat  1. 11. a bude pokračovat každou středu od 16.00 – 18.00 hod.

Kurzovné 420Kč

Keramika 

Lektorka Eva Radilová

Děti pracují samostatně, pod vedením vedoucího a s občasnou pomocí. Výrobky zhotovují nejdříve podle plánovaného návrhu/daného úkolu – ten se přizpůsobuje i tématu k různým časovým obdobím během roku (podzimní, vánoční a jarní výzdoba, velikonoce, den matek apod.) a ve volném čase si mohou vyrábět jakýkoliv výrobek dle vlastní potřeby. V průběhu kroužku si vyzkouší a naučí základní techniky práce s keramickou hlínou, práce s plátem, volné tvarování, včetně způsobu spojování hmoty a dokončení výrobku glazováním, možná i práce s engobami a jiným druhem zdobení.

Každé úterý od 17.00 – 18.30 hod. v družině ZŠ Hrob
Předpokládaný start 3. 10. 2017

Kurzovné 350Kč

Již stálice = kurzy školní rok 2017/2018

Jóga    =      POZOR POSUNULI JSME START!

Lektorku Helenu Pravdovou pravděpodobně již nemusím moc představovat, její hodiny jsou vyhlášené.

Novinkou ovšem je její nabídka jógy pro děti! Začínáme ve středu 4. 10. a to v upraveném čase 15.45 – 16.30 hod. a také v tělocvičně budovy II. stupně ZŠ hrob.
Pro děti 6 – 10 let. Lektorka Helena Pravdová Vám o své koncepci těchto hodin poví více zde: Jóga pro děti

Kurzovné 330Kč

Jóga pro dospělé, pokračujeme také od středy 4. 10. ovšem od 16.45 – 18.15 hod. opět v tělocvičně II. stupně ZŠ Hrob

Kurzovné 825Kč

Parkour

Cvičení s lektorem Štěpánem Krištofem již také není třeba podrobně představovat.

Nemění se tedy ani lektor ani čas 16.00 – 17.30 hod, pouze se dva dny nyní vejdou do jednoho a to bude pondělí, to aby se mimo jiné předešlo neustálému přesouvání hodin.

První cvičení proběhne 11. 9.

Kurzovné 630Kč

Německý jazyk

Zůstává rozdělen do dvou skupin pod skvělým vedením slečny Bc. Šárky Chárové

1. kurz – každé sudé úterý v měsíci 15.00 – 16.00 hod. a lichá středa 17.00 – 18.00 hod. začátek připadá na 37 týden, tedy 13. 9. středa – JIŽ NAPLNĚN!

2. kurz – každé úterý 19.00 – 20.00 hod začíná také 12. 9.

Kurzovné dospělí 700Kč a děti 420Kč

Anglický jazyk

Stejné časy, dny i lektorka Mgr. Lenka Tulisová jejíž hodiny si zamilujete.

Úterý   15.15 – 16.00 mladší děti (3-8 let) JIŽ NAPLNĚN!, 16.00 – 16.45 starší děti  (9-12 let), 17.00 – 18.00 hod dospělí

Začínáme 12. 9.

Kurzovné dospělí 700Kč a děti 420Kč

Zpěv – sbor Barborka

Pod novým vedením absolventky Teplické konzervatoře, obor klasický zpěv, slečny Mikešové Veroniky. Mohu slíbit, že se máte na co těšit!

A to každou středu 14.00 – 15.00 hod.

Startujeme 13. 9.

Kurzovné 420Kč

Rybáři 

Lektroři Jiří a Vlastimil Fürstovi

každé pondělí 16.00 – 17.00 hod. v klubovně „Centra“

více ke kurzu vám sdělí pánové osobně

Kurz je zdarma 

Veškeré informace ke kurzům, jak se přihlásit a jak je uhradit dostanete pouze a jenom v Informačním + volnočasovém a spolkovém centru.

Lektoři jsou kompetentní podávat informace o svých hodinách, jak fungují, jakým způsobem lektorují a co od nich můžete očekávat, ale nejsou kompetentní podávat informace provozní!

Pokud máte zájem o kurz:

1, Přihlaste se = zapsat na prezenční listinu (SMS, telefonicky, emailem, viz. kontakty levá strana)
2, Zaplatit = máte možnost hotově v „centru“ anebo bankovním převodem
Bez zapsání a zaplacení nebudete lektorem na kurz vpuštěni!!!

Velmi děkujeme za spolupráci!

Kurzovné je splatné do začátku první hodiny, pokud nebudete mít kurz zaplacený, nebudete na seznamu a lektor má povinnost Vás na hodinu nevpustit, pokud tak učiní nebude mít hodinu zaplacenou on.

Částky kurzovného jsou stanoveny do 12. 12. 2017, výši kurzovného a začátek kurzů po novém roce Vám včas sdělíme.

Kurzovné můžete zaplatit v kanceláři volnočasového centra v provozní dobu anebo po individuální domluvě, nově i bankovním příkazem. 

Č.ú. 19-1060451369/0800, v.s. 21112141, poznámka: kurzovné – příjmení – jméno – typ kurzu. Např. kurzovné Novák Karel Parkour

Veškeré kurzy jsou po celou dobu prázdnin pozastaveny. Výjimkou je kurz NJ v úterý v čase od 19.00 – 20.00 hod., přes prázdniny je kurz zaměřen na konverzaci a ukotvení si nově získaných jazykových dovedností.

Blíže se seznámit s lektory a jejich pojetím kurzu budete moci na dalším Dni otevřených dveří na které vás zveme v pátek 8. 9. 2017 od 16.00 hod.

Závazně se přihlásit do kurzů = zaplatit můžete ve Volnočasovém a spolkovém centru města Hrob, nově také převodem na účet, podrobnosti k platbě na tel. č. případně emailem, kontakty na hlavní straně webu.

Jóga

Lektorka paní Helena Pravdová, cvičí klasickou jógu – psychosomatické cvičení, zaměřenou na vnitřní zklidnění, dech, protažení těla, harmonizace osobnosti a celkové uvolnění. Začínala cvičit aerobic, postupně si však uvědomovala, že jí jen fyzické cvičení nestačí a objevila kouzlo jógy, kterou již cvičí 20 let. Cvičila mimo jiné pro Relax Teplice. Dnes dává hodiny jógy pouze u sebe doma, ovšem kdo by nechtěl k nám do Hrobu!

Protáhnout se můžete přijít do tělocvičny ZŠ v ul. Komenského a to každou lichou středu od 16.30 – 18.00 hodin.
90 minut relaxace Vás vyjde na 75 Kč.

Parkour

je druh gymnastiky, všestrannosti, je to fyzická aktivita, které lze jen těžko přiřadit kategorii. Není to extrémní sport, ale spíše umění nebo disciplína, která se podobá sebeobraně v bojových uměních. Parkour má svou vlastní kategorii – parkour je parkour., více viz. odkaz

Lektorující Štěpán Krištof, studující Tělovýchovu na UJEP v Ústí n/L, lektorující parkour mimo jiné i pro Relax teplice. Štěpán je mladý muž, který parkour nejen cvičí, ale i žije a moc se na vás těší!

Každé pondělí a středa od 16.00 – 17.30 hod. Členský a odborový příspěvek na celý kalendářní rok Sokolům je 200 Kč. Kurzovné 45 Kč na 90 min.

Německý jazyk

 • rozdělení do skupin dle jazykových dovedností a potřeb účastníků
 • vhodné pro konverzaci s lidmi na stejné úrovni
 • interakce – student si zvykne diskutovat o dané problematice
 • zbaví se ostychu mluvit před lidmi
 • získá základní slovní zásobu a gramatiku

Lektorka slečna BC. Šárka Chárová, Germanistika UJEP v Ústí n/L, mimo jiné lektoruje pro jazykovou školu Houdek. Kurz NJ u nás již úspěšně běží a účastníci kurzu jsou s jeho vedením velmi spokojeni.


1. kurz – každé sudé úterý v měsíci 15.00 – 16.00 hod. a lichá středa 17.00 – 18.00 hod. – ještě není naplněn, pokud máte zájem a termíny vám vyhovují můžete se kdykoliv přidat.


2. kurz – každé úterý 19.00 – 20.00 hod 

Kurzovné za 60 min. jazykovou lekci vyjde dospělého na 50 Kč a dítě na 30 Kč!

Anglický jazyk

 • rozdělení do skupin dle jazykových dovedností a potřeb účastníků
 • vhodné pro konverzaci s lidmi na stejné úrovni
 • interakce – student si zvykne diskutovat o dané problematice
 • zbaví se ostychu mluvit před lidmi
 • získá základní slovní zásobu a gramatiku

Lektora zajišťuje Jazyková škola Houdek, máme velmi dobré reference na lektory této školy a vlastní zkušenost. Lektorka paní Mgr. Lenka Tulisová je člověk laskavý, hravý a se smyslem pro humor. Lekce tedy probíhají zajímavou a záživnou formou a nejen děti tyto hodiny milují!

Termíny:
úterý 15.15 – 16.00 mladší děti (3-8 let)
            16.00 – 16.45 starší děti  (9-12 let)
17.00 – 18.00 hod dospělí

Kurzovné za 60 min. jazykovou lekci vyjde dospělého na 50 Kč a dítě na 30 Kč!

Jazykové kurzy jsou stále aktuální, můžete se přidat do skupin!

Tanec

 • moderní tanec
 • základy společenských tanců
 • mažoretky

Tančit vaše děti mohou pod vedením paní Pavly Sýkorové, která již kurzy úspěšně vede, pod záštitou Sokola a v jeho prostorách.

Termíny:
čtvrtek 15.45 – 16.30 hod mrňata 3 – 7 let / 16.30 – 17.15 hod. starší 7 – 11 let / nejstarší 🙂 11 – a více let 17.15 – 18.00 hod.

Tanečky již běží a můžete se připojit!

Děti platí členský a odborový příspěvek Sokolu, p. Klobouk.

V případě zájmu kontaktujte paní Pavlu Sýkorovou 773 759 660.


1 komentář u „Kurzy“

Napsat komentář