Přednáška

Jak to vypadalo před zánikem může zajímat ty, kteří nejsou pamětníci a demolice nezasáhly do jejich osudů, ale i ty kteří nostalgicky stále hledají prach svých rodných hroud, jelikož se nemají kam vracet.

Slovy Mgr. Jiřího Bureše”Přednáška se zabývá fenoménem zániku historických sídel v průběhu 20. století, jeho příčinami a důsledky. Postup uhelného dobývání, industrializace krajiny, nucené vysídlení, nebo stavba vodního díla, to vše jsou příčiny, které vedly k zániku několika desítek historických sídel v naší oblasti. Přednáška se soustředí na oblast bývalého okresu Duchcov.”

Napsat komentář